Altres serveis

Instal.lacions públiques

Enllumenats, xarxes estructurades, climatització, ventilació, xarxes d’extinció i detecció de incencis

Instal.lacions comercials

Instal.lacions de llum, aigua, sanitaris, calefacció, aire condicionat, interfonia, telèfon, TV, seguretat, ventilació de parkings, xarxes estructurades i xarxes contra incendis

 Instal.lacions climatització en piscines

Instal.lacions de climatització de piscines per l’escalfament del aigua per poder prolongar el període d’utilització

 Instal.lacions en locals amb risc d’incendi o explosió 

Realitzem instal.lacions en locals amb risc d’incendi o explosió, utilitzant equips i sistemes de protecció Atex, seguint la Directiva 94/9/CE 


Serveis de manteniment

Realitzem manteniments generals complint la normativa vigent i els protocols interns de l’empresa

 

Manteniment preventiu periòdic o puntual

 • Realitzem de forma personalizada termografíes (amb la realització de l’estudi termogràfic complert es pot realitzar una comprovació tant en envolvents, com en màquinaria i sistemes de distribució, amb el que es pot obtenir: una major coneixement de la instal.lació realitzada en el seu estat tèrmic, coneixement de les pèrdues existents (fuites) i de possibles punt d’actuació i un estalvi degut a una major eficiència energètica dels avaluats)
 • Anàlisis de xarxes (estudi de les propietats dels circuits elèctrics i l’avituallament d’energia elèctrica als diversos punts de distribució)

 Assistència técnica

Assessorament energètic i enginyeria elèctrica, disseny i càlcul d’instal.lacions, projectes visats

Eficiència energètica i tramitació davant de TÜV Rheinland o ECA d’expedients

 

Certificacions

 • L’empresa és classificada com a contratista d’obres per el Ministeri d’Economía i Hicenda, com també acreditada en el sector de la construcció (REA) homologada per la Generalitat de Cataluya
 • L’empresa està qualificada per la Generalitat de Catalunya per a realitzar treballs i manteniment de MITJA TENSIÓ (liníes aèries, subterrànies i centres de transformació)
 • ELM, SL disposa de Carnets Oficials de: Instal.ladors elèctrics Mitja Tensió, Baixa Tensió amb categoría especialista (REIE), Instal.ladors de gas (REIG), Instal.ladors – conservadora d’instal.lacions frigorífiques (REIF), Instal.ladores petrolíferes (REIP1), Instal.ladores – mantenedores d’instal.lacions tèrmiques en edificis (calefacció, aire condicionat i climatizació) (REITE), Instal.ladors d’Aigua (I.A.), Instal.ladors-mantenedors de sistemes de protecció contra incendis (RECI)

Calendari Anual de Serveis Estacionals

 • CALEFACCIÓ (Octubre – Novembre).
 • AIRE CONDICIONAT (Maig – Juny).
 • MT (programació anual o periòdica segons actes d’Entitas Inspectores com TÜV Rheinland o ECA).
 • MANTENIMENT INDUSTRIAL PROGRAMADA (Anual).
  • Preventiu (realització en Semana Santa, Juliol-Agost, Desembre).
  • Correctiu (quan així ho requereixi el client o bé les Entitats Inspectores).