Energia Reactiva

Evita recàrrecs per el consum denergia reactiva


L’energia reactiva es necessària pel funcionament d’alguns aparells como fluorescents, motors i màquinaria en general que portin bobines. Ara bé un excés d’energia reactiva significa un pagament elevat en les teves factures

La solució per un estalvi es intal.lar bateries de condensadors que generin l’energia ractiva que necessiten els aparells, evitant així penalitzacions associades al consum i optimitzant tècnicament la instal.lació, reduïnt d’aquesta manera una reducció en la factura eléctrica, poguent arribar fins a un 30% d’estalvi Baterias

El 28 de Desembre el Conseller de Ministres va aprobar les noves tarifes elèctriques de peatge. Aquesta es una nova ordre ITC/3519/2009 implica un augment molt important en el recàrrec per consum d’energia reactiva en Espanya.

El canvi mes important es produeix en instal.lacions amb cosφ entre 0.95 i 0.9.

 

Condensadores

Anteriorment el pagament per reactiva era pràcticament nul i amb la nova tarificació apareix un important recàrrec   

 

Cosφ

Kvar(31/12/2009)

Kvar(1/1/2010)

Increment

Cosφ<0,95 fins a 0,9

0,000013

0,041554

Augment de 3,197 vegades respecte a la tarifa anterior

Cosφ<0,9 fins a 0,85

1,017018

0,041554

144%

Cosφ<0,55 fins a 0,8

0,034037

0,041554

22%

Cosφ<0,8

0,051056

0,062332

22%

Condensadores

Per col.laborar en l’estalvi de la teva facturació elèctrica i atendre d’una manera immediata les teves necessitats de compensació dels nostres clients ELM, SL., està realitzant una campanya oferint una gamma variada de bateries de condensadors a preus immillorables