Eficiència energètica

Actualment, el preu de l’energia ha entrat en una tendència de creixement continuo i accelerat.  Es per això que ELM  té el propòsit  que redueixis el teu consum d’energia mitjançant un estudi energètic.

El nostra objectiu és primerament, recollir informació i totes aquelles dades que ens ajudin a entendre el seu estat actual  per, a posteriori, oferir-vos les solucions i millores necessàries.

Els nostres estudis es basen en:

1. ESTUDI DE TARIFES I TERMES DE POTENCIA

Tècnic ELM calculant estalvi energètic

Estudi minuciós de cada una de les factures amb l’objectiu de millora de les condicions de contractació.
Reducció de potència contractada, reducció de potència reactiva, redistribució de consums …

2. ANALITZADORS EN XARXA

Disposem de les últimes tecnologies i treballem colze a colze amb empreses pioneres en el sector per poder ser els primers en innovar o oferir-te els millors serveis.

  • Analitzador de xarxes portàtil.
  • Analitzadors de xarxes fix.

3. ANÀLISIS DE DADES & ESTUDI DE RESULTATS

Analizador de redes ELMDes dels històrics fins a les lectures instantànies. Analitzem totes les dades obtingudes; tensions, intensitat, harmònics, potència activa, potència passiva… per a poder localitzar els punts crítics i posteriorment oferir-vos una visió tècnica de la vostra situació energètica actual i oferir-vos la solució més òptima als problemes o deficiències.

4. INFORME FINAL

De les dades en fem eficiència.  A partir de l’estudi  n’ obtenim:

  • Estat actual de la contractació
  • Identificar oportunitats d’estalvi energètic i proposta de millora.
  • Estudis d’eficiència ( il·luminació, inductàncies, biomassa…)
  • Estudis econòmics, anys d’amortització,  TIR….

5. IMPLEMENTACIÓ DE MILLORES

Disposem d’un ampli equip de tècnics i operaris amb més de 25 anys d’experiència en el sector  industrial.

Esquema del estudio energético ELM