Instal.ladors de Mitja Tensió

ELM, SL., Instal.lacions elèctriques i posicionada com empresa de referència li ofereix una àmplia oferta de solucions per a la protecció de transformadors, motors, generadors i també per al control de xarxes elèctriques de mitja tensió mitjançant la combinació de reles de protecció, la unitat de telemando i els detectors de pas d’errors
 
 
 Realitzem plans d’actuació i revisió de instal.lacions i equips.
 
Actuacions i reparacions de les instal.lacions de mitja tensió immediatament. Fem deteccions de possibles anomàlies en les seves instal.lacions mitjançant el sistema termogràfic
 
 Demani pressupost per al manteniment de les seves instal.lacións en Mitja Tensió sense cap compromís
 
 
 
 
Som empresa de referència com instal.ladors de:
 
 • Instal.lacions de transformadors de tensió i de intensitat
 • Instal.lacions d’interruptors aeris, seccionadors
 • Instal.lacions de cel.les de mitja tensió
 • Instal.lacions de xarxes elèctriques
 • Instal.lacions de linies subterrànies

 També oferim serveis elèctrics per:
 
 • Distribució d’energia primària i secundària
 • Manteniment preventiu
 • Línies subterrànies de Mitja Tensió
 • Centres de transformació
 • Xarxes elèctriques de qualsevol tipus BT-MT
 • Revisions periòdiques davant els serveis de indústria de la Generalitat de Catalunya 

Distribució SecundariaCentro

Posem a la seva disposició els centres de transformació de 24 KV i 36 KV tant per clients com per distribució pública, disposant d’una oferta de centre de transformació en la seva versió tradicional i en la seva versió compacta. En tots els casos on sigui necessari un centre de transformació d’exterior, es disposa del corresponent envolvent de formigó

Aparellatge de Mitja Tensió

Interruptors automàtics, interruptors de carga, ruptors fusibles, cel.les de mesura, etc.

Transformadors de PotènciaTransformador

Destacada per les seves reconegudes prestacions de seguretat i fiabilitat, es troba la gamma de transformadors hermetics amb oli vegetal i transformadors secs encapsulats

Protecció i Telemando en Mitja Tensió

Ofererim un ampli ventall de sol.lucions per a la protecció de transformadors, motors, generadors…. hi per el control de les xarxes elèctriques de mitja tensió mitjançant la combinació de reles de protecció, la unitat de telemando i els detectors de pas d’error

MantenimientRelé

Plans d’actuació i revisió d’instal.lacions i equips. Actuació i reparació immediata.. Sistemas de detecció de possibles anomàlies en instal.lacions

 

 


                                                          Oferim la millor qualitat al millor preu