Mantenimient Industrial

Realitzem instal.lacions i manteniments generals en instal.lacions de: 

Mitja Tensió

Realitzem instal.lacions i reparacions de línies aèries, línies de mitja tensió subterrànies, instal.lacions de centres de transformació, canalitzacions, instal.lacions d’equips de mesura especifics, arrancadors de motors, bateries de condensadors

 

Tornar a dalt

Baixa Tensió

Instal.lacions i reparacions de canalitzacions elèctriques, cablejat, enllumenat de màquinaria, electrificacions de màquinaria, centralització de comptadors, quadres elèctrics, caixes generals de protecció (C.G.P), fusibles generals, montants generals, derivacions individuals

Acometida

 

Tornar a dalt

Clima i refrigeració industrial 

Instal.lacions i reparacions de plantes refredadores d’aigua per procesos industrials

RefrigeraciónTornar a dalt

Zones Atex 

Realitzem instal.lacions i manteniments en zones Atex “ ATmosphère EXplosible”, es tracta d’instal.lacions en locals amb risc d’incendi o explosió, utilitzant equips i sistemes de protecció Atex, seguint la Directiva 94/9/CE

Fontaneria

Instal.lacions i reparacions d’aigua calenta i freda per a xarxes de procesos industrials, energia solar per aigua calenta, descalsficadores per al tractament de l’aigua, bateries d’aigua, sanitaris, circuits tancats i grups de pressió

 

 

 

Tornar a dalt

Aire condicionat

Instal.lacions i reparacions d’aires condicionats, bombes, compresors, vàlvules, obstruccions, recargues de gas, neteja de conductes, termostats, plaques electròniques

Aire acondicionado

Tornar a dalt

Extinció d’incendis 

Instal.lacions i reparacions de xarxes d’aigua per a BIEs, hidrants exteriors, ruixadors…

Contra incendiso

Tornar a dalt

Escomeses

Instal.lacions i reparacions d’escomeses, reactives, línies de potència, control, variadors de freqüència, automatització industrial  

 

 

Tornar a dalt

Gas, GLP, gasoil i biomasa (calefacció) 

Instal.lacions i reparacions de tot tipus de circuits de gas (gas natural, calefacció gasoil, calefacció gas propà, calefacció elèctrica, calefacció biomasa, combustible d’origen biòlogic natural amb residus forestals o agrícoles)

 

gas

Tornar a dalt 

Punts de Connexió vehícles elèctrics

Tornar a dalt