Calendari anual dels serveis estacionals

 -         CALEFACCIÓ (OCTUBRE-NOVEMBRE)

 -         AIRE CONDICIONAT (MAIG-JUNY)

 -         MT (PROGRAMACIÓ ANNUAL O BÉ PERIÓDICA SEGONS ACTES DE ICICT/ECA)

 -         MANTENIMENT INDUSTRIAL PROGRAMAT (ANUAL)

  • PREVENTIU
  • CORRECTIU